Pasaport

 

Amerika Konsolosluğu, vize başvurusu adına seyahat dönüş tarihinden sonra en az 6 ay geçerliliği olan, son 10 sene içinde çıkartılmış ve en az 2 boş vize sayfası olan pasaport istenmektedir. Bununla beraber varsa eski pasaportlar da sunulmalıdır.

 

Biometrik Fotoğraf

 

Vize adına istenilen fotoğraf; son 6 ay içinde çekilmiş, 2 adet 5×5 cm ölçülerinde, beyaz arka fonlu ve daha öncesinde vize için kullanılmamış olmasına dikkat edilmelidir. Çözünürlük ise 600×600 ile 1200×1200 piksel arasında olmalıdır.

 

Fotoğrafta baştaki saç bölümünün üst kısmından boyun bölgesine kadar olan tüm kısım görünmelidir. Başın boyu 25-35 mm arasında olmalı veya fotoğrafın %50-70’lik kısmını kaplamalıdır. Dini sebeplerin dışında baş kısmında şapka ya da bere olmamalıdır. Yüz hatları tamamen görünür olmalı ve baş örtüsü yüzü gölgelememelidir. DS-160 formunun doldurulması esnasında aynı fotoğraf dijital olarak yüklenmelidir. Konsolosluğun belirlediği kriterlere uygun olmayan fotoğraf, vize başvuru süresinin uzamasına neden olacaktır.

 

Nüfus Cüzdanı, Evlilik Cüzdanı ya da Boşanma İlanı

 

Aile ziyareti vizesi işlemlerinde başvuruyu yapan kişinin doğum bilgileri ve medeni durumu ile alakalı belgeler, TC nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi, başvuru yapan kişi evli ise evlilik cüzdanının fotokopisi, boşanmış ise boşanma ilamı sunulmalıdır.

 

Amerika Aile Ziyareti Vize Talep Dilekçesi

 

Amerika Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’na hitaben seyahatte bulunacak kişinin yazacağı dilekçe İngilizce olmalıdır.

 

Başvuruda bulunan kişi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurum yetkilisinin Amerika Konsolosluğu’na hitaben İngilizce olarak yazılacak dilekçe; antetli kağıda, başvuru yapan kişinin görevi, maaşı, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahati finanse eden kişi ve tekrardan görevine döneceğini taahhüt etmeli, imza ve kaşeli olarak sunulmalıdır.

 

Kişi şirket sahibi ise şirketinin antetli kağıdına seyahat planı, amacı ve şirketteki pozisyonunu anlatan dilekçe yazmalıdır.

 

Amerika Aile Ziyareti Vizesi Davetiyesi

 

Amerika’da yaşamakta olan aile bireyi veya akrabanın İngilizce olarak yazacağı davetiye, seyahat planını detaylı bir şekilde anlatmalıdır. Davet edecek olan kişinin iletişim ve kişisel bilgilerini içermesinin yanı sıra, davet edilen kişi ile akrabalık derecesi de belirtilmelidir. Masrafların nasıl karşılanacağı, ziyaret tarihleri, konaklama bilgileri ve ziyaretin amacı gibi detaylara da yer verilmelidir. Ayrıca davetiyeye davet eden kişinin Amerika vatandaşı/oturum kartı fotokopisi eklenmelidir.

 

Finansal Duruma Ait Belgeler

 

Amerika Konsolosluğu/Elçiliği, Amerika seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatını; başvuru sahibinin şahsi banka hesabında Euro/TL veya USD karşılığı görmelidir.

 

Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü- bankadan son 3 aylık aktif hesap hareketini içeren, 1 hafta içinde alınmış, banka yetkilisi tarafından imzalı-kaşeli ve ekinde bankanın imza sirküleri ekli sunulmalıdır.

 

Amerika Aile Ziyareti Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

 

Amerika Aile Ziyareti Vizesi başvurusunda bulunan kişi emekli ise; emekli maaşının son 3 aylık maaş hesap dökümü yeterlidir. Varsa, emeklilik kartının önlü-arkalı fotokopisi de istenmektedir. Ayrıca, varsa başvuru sahibine ait; tapu, araç ruhsatı, kredi kartı ekstreleri ve kira gelirleri belgelerinin ibrazı gereklidir.

 

İş ve Mesleki Duruma Ait Belgeler

 

 

Amerika Aile Ziyareti Vizesi müracaatında bulunan kişi bir Kurum/Şirkete bağlı çalışıyor ise; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü ve bağlı bulunulan kurum/şirketten alınacak, antetli kağıda yetkili kişi tarafından, kaşe ve ıslak imzası bulunan Görev Belgesi veya İzin Belgesi. Varsa, Görev Kimlik Kartı’nın fotokopisi hazırlanmalıdır.

 

Amerika Aile Ziyareti Vizesi başvurusu yapan kişi Çiftçi ise; Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi de istenmektedir.

 

Amerika Aile Ziyareti Vizesi için başvuru sahibi kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi. Amerika Aile Ziyareti Vizesi başvurusu yapan kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı ya da Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir. Başvuru sahibinin veya sponsorun şirketine ait belgeler, ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Amerika Aile Ziyareti Vizesi işleminde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve unvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir.

 

İmza Sirküleri- Amerika Aile Ziyareti Vizesi işleminde bulunan kişinin çalıştığı şirkette imza yetkisi olan kişilerin ibraz edildiği bu evrakın sunulması zorunludur. Vergi Levhası fotokopisi – şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır. Faaliyet Belgesi- (3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmeyecektir)

 

Seyahat Planını Destekleyici Evraklar

 

Başvuru dosyası hazırlamakta olan kişi seyahat planlarını destekleyecek, konaklama ve ulaşım planlarını teyit edecek rezervasyon bilgilerini sunması gerekmektedir. Gidiş-dönüş bilet, uçak bileti rezervasyonu mutlaka seyahat tarihlerini desteklemelidir. Aynı zamanda bu rezervasyonlar seyahat edecek kişi adına olmalıdır.